5MeO-DMT is een tryptamine dat van nature voorkomt in planten en kruiden en ook synthetisch wordt geproduceerd. Net als andere klassieke psychedelica is 5MeO-DMT ook een agonist voor serotoninereceptoren (1a, 2a) en veroorzaakt het een verscheidenheid aan perceptuele, emotionele en gedragsveranderingen, evenals mystieke ervaringen.

Voorlopige, ongecontroleerde onderzoeken tonen aan dat 5MeO-DMT, wanneer het in een veilige omgeving wordt ingenomen, wordt geassocieerd met verbetering van de symptomen van depressie, angst, PTSS en middelenmisbruik. Ondanks dit potentiële voordeel kan de acute ervaring van het gebruik van psychedelica een uitdaging zijn en gepaard gaan met verhoogde angst, paranoia, depressie, dissociatie en meer.

Een retrospectieve studie gepubliceerd in het Journal of Psychedelic Studies, bemonsterde 5MeO-DMT-gebruikers in een internetenquête. De steekproef werd verdeeld in 2 groepen: gebruikers in een gestructureerde (ceremoniële) setting met voorafgaande screening, mentale voorbereiding en begeleiding versus gebruikers in een ongestructureerde setting, thuis of op een festival. Alle proefpersonen vulden achteraf een vragenlijst in om hun mystieke ervaring te beoordelen en om te beoordelen in hoeverre hun ervaring uitdagend was.

De resultaten van het onderzoek geven aan dat het gebruik van 5MeO-DMT in beide groepen een mystieke ervaring opleverde, en de ervaring werd als spiritueel en positiever gerapporteerd door de respondenten van de gestructureerde instellingsgroep. Dezelfde groep meldde ook een meer significante mystieke ervaring (83% vs. 54%).

Welkom bij StrainsList.nl

Ben je minstens 21?

Door deze site te bezoeken, accepteert u de gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.